بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ *آنها در كنار هم با دشمن جنگيدن تا انتخابات در كشور آزاد باشد* *حال خدا نكند كه ما در انتخابات آزاد باهم بجنگيم*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا