بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ *گر مرا لحظه ديدار نگاهي بكني.......من دو چشمان تَرت را به دو دنيا ندهم*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال