قرمز سبز آبي خاکستري
دو كار با هم چه ناهمگون است و ناسازوار ، كارى كه لذتش رود و گناهش ماند ، و كارى كه رنجش برود و پاداشش ماند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت