شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ *مشكلات هرچه كه هست، بخشي از زندگي ات است كه بايد ان را سپري كرد و همه مي دانند راه حل مشكلات هر چه باشد كاري نكردن، حسرت خوردن و غر زدن نيست.*
*ولي غر زدن خيلي راحت تره . *
درب کنسرو بازکن برقی
vertical_align_top