بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ *مشكلات هرچه كه هست، بخشي از زندگي ات است كه بايد ان را سپري كرد و همه مي دانند راه حل مشكلات هر چه باشد كاري نكردن، حسرت خوردن و غر زدن نيست.*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*ولي غر زدن خيلي راحت تره . *
ساعت دماسنج