شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ ما آنقدر كه درگير خانواده اين *مادر هما* هستيم، در گير خودمان نيستيم. يكي ما رو نجات بده...:) :) :) جديد تو خانه دنبال اين مي گردم كه مريم شون براي من نامه گذاشته يا نه :) :) :)
هما بانو
وااااااااااااااااااا :-o مريم ِ من چرا بايد براي شما نامه بنويسه! :-/ دخترم فقط براي من نامه مي نويسه :)
همزاد پنداري ديگه....
Hunter
والا
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top