شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ *ادم ها عجيب هستند هرچي دارند نمي بينند ولي تا دلت بخواد اونچه ندارند... عجيب تر اونكه وقتي كه اون چيزي كه دارند از دست ميدهند حسرت مي خورند با اينكه روز اون داشتند و ازش استفاده نكردند*
افرين
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top