شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *ادم ها عجيب هستند هرچي دارند نمي بينند ولي تا دلت بخواد اونچه ندارند... عجيب تر اونكه وقتي كه اون چيزي كه دارند از دست ميدهند حسرت مي خورند با اينكه روز اون داشتند و ازش استفاده نكردند*
افرين
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top