شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ *ادم ها عجيب هستند هرچي دارند نمي بينند ولي تا دلت بخواد اونچه ندارند... عجيب تر اونكه وقتي كه اون چيزي كه دارند از دست ميدهند حسرت مي خورند با اينكه روز اون داشتند و ازش استفاده نكردند*
افرين
ساعت دماسنج
vertical_align_top