بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ *آدم ها در خواب هستند بعضي يه جايي سرشان به سنگ مي خوره بيداري مي شوند بعضي وقتي سرشان به سنگ مي خوره نه اينكه بيداري نمي شوند بلكه بيهوش مي شوند اما همه وقتي مرگ برسد بيدار مي شوند...*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج