شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ *آدم ها در خواب هستند بعضي يه جايي سرشان به سنگ مي خوره بيداري مي شوند بعضي وقتي سرشان به سنگ مي خوره نه اينكه بيداري نمي شوند بلكه بيهوش مي شوند اما همه وقتي مرگ برسد بيدار مي شوند...*
mp3 player شوکر
vertical_align_top